ໂມດູນແສງຕາເວັນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ

 • MONO-90W And PLOY-90W

  MONO-90W ແລະ PLOY-90W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 40

  MONO-90W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): L697 × Wl, 110 × H988

  MONO-90W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 241.6 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມ MONO-90W ຕໍ່ພາເລດ: 291.6 ກິໂລ

  PLOY-90W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): L697 × Wl, 110 × Hl, 074

  PLOY-90W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 266.8 ກິໂລ

  PLOY-90W ນໍ້າ ໜັກ ລວມຕໍ່ພາເລດ: 316.8 ກິໂລ

 • MONO-80W And PLOY-80W

  MONO-80W ແລະ PLOY-80W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 40

  MONO-80W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): L697 × Wl, 110 × H861

  MONO-80W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 204.4 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມ MONO-80W ຕໍ່ພາເລດ: 254.4 ກິໂລ

  ຂະ ໜາດ ພາເລດ PLOY-80W (ມມ): L697 × Wl, 110 × H827

  PLOY-80W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 225.6 ກກ

  PLOY-80W ນໍ້າ ໜັກ ລວມຕໍ່ພາເລດ: 275.6 ກິໂລ

 • MONO-60W And PLOY-60W

  MONO-60W ແລະ PLOY-60W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 40

  MONO-60W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): Ll, 110 × W624 × H827

  MONO-60W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 167.6 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມຂອງ MONO-60W ຕໍ່ Palle: 217.6 kg

  ຂະ ໜາດ ພາເລດ PLOY-60W (mm): L661 × Wl, 110 × H827

  PLOY-60W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 184 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມຂອງ PLOY-60W ຕໍ່leາມື: 234 ກິໂລ

 • MONO-50W And PLOY-50W

  MONO-50W ແລະ PLOY-50W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 40

  MONO-50W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): L697 × Wl, 110 × H649

  MONO-50W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 142.8 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມ MONO-50W ຕໍ່ພາເລດ: 192.8 ກິໂລ

  ຂະ ໜາດ ພາເລດ PLOY-50W (mm): L697 × Wl, 110 × H687

  PLOY-50W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 156.4 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມຂອງ PLOY-50W ຕໍ່ພາເລດ: 206.4 ກິໂລ

 • MONO-100W And PLOY-100W

  MONO-100W ແລະ PLOY-100W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 40
  MONO-100W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): L944 × Wl, 110 × H827
  MONO-100W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 266.4 ກິໂລ
  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມຂອງ MONO-100W ຕໍ່ພາເລດ: 316.4 ກິໂລ
  PLOY-100W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): Ll, 038 × Wl, 110 × H827
  PLOY-100W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 294.4 ກິໂລ
  PLOY-100W ນໍ້າ ໜັກ ລວມຕໍ່ພາເລດ: 344.4 ກິໂລ
 • ONO-120W And PLOY-120W

  ONO-120W ແລະ PLOY-120W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 35

  MONO-120W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (mm): Ll, 049 × Wl, 150 × H827

  MONO-120W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 312.55 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມ MONO-120W ຕໍ່ພາເລດ: 362.55 ກິໂລ

  PLOY-120W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (mm): Ll, 150 × Wl, 156 × H827

  PLOY-120W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 345.45 ກິໂລ

  PLOY-120W ນໍ້າ ໜັກ ລວມຕໍ່ພາເລດ: 395.45 ກິໂລ

 • MONO-3W And PLOY-3W

  MONO-3W ແລະ PLOY-3W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 900

  ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): L860 x W1,062 x H721

  ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 342 ກລ

  ນໍ້າ ໜັກ ລວມຕໍ່ພາເລດ: 392 ກລ

 • MONO-160W And PLOY-160W

  MONO-160W ແລະ PLOY-160W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 35

  ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): L1,150 × W1,366 × H827

  ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 409.85 ກິໂລ

  ນໍ້າ ໜັກ ລວມຕໍ່ພາເລດ: 459.85 ກິໂລ

  PLOY-160W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (mm): Ll, 150 × Wl, 509 × H827

  PLOY-160W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 453.95 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມຂອງ PLOY-160W ຕໍ່ພາເລດ: 503.95 ກິໂລ

 • MONO-6W And PLOY-6W

  MONO-6W ແລະ PLOY-6W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 720

  MONO-6W Pallet Dimension (mm): Ll, 002 × Wl, 062 × H721

  MONO-6W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 403.2 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມ MONO-6W ຕໍ່ພາເລດ: 453.2 ກິໂລ

  PLOY-6W Pallet Dimension (mm): Ll, 162 × Wl, 062 × H721

  PLOY-6W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 468 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມຂອງ PLOY-6W ຕໍ່ພາເລດ: 518 ກິໂລ

 • MONO-12W And PLOY-12W

  MONO-12W ແລະ PLOY-12W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 720

  ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): Ll, 434 × Wl, 062 × H889

  ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 748.8 ກິໂລ

  ນໍ້າ ໜັກ ລວມຕໍ່ພາເລດ: 798.8 ກິໂລ

  PLOY-12W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (mm): Ll, 414 × Wl, 062 × Hl, 009

  PLOY-12W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 871.2 ກິໂລ

  PLOY-12W ນໍ້າ ໜັກ ລວມຕໍ່ພາເລດ: 921.2 ກິໂລ

 • MONO-20W And PLOY-20W

  MONO-20W ແລະ PLOY-20W

  ປະລິມານ MONO-20W ຕໍ່ພາເລດ: 360

  MONO-20W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (mm): Ll, 137 × Wl, 062 × H860

  MONO-20W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 576 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມ MONO-20W ຕໍ່ພາເລດ: 626 ກລ

  PLOY-20W ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 240

  PLOY-20W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): L842 × Wl, 062 × H860

  PLOY-20W Pallet Dimension (mm): 424.8 ກິໂລ

  PLOY-20W Pallet Dimension (mm): 474.8 ກິໂລ

 • MONO-40W And PLOY-40W

  MONO-40W ແລະ PLOY-40W

  ປະລິມານຕໍ່ພາເລດ: 80

  MONO-40W ຂະ ໜາດ ພາເລດ (ມມ): L697 × Wl, 110 × H928

  MONO-40W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 216 ກລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມ MONO-40W ຕໍ່ພາເລດ: 266 ກລ

  ຂະ ໜາດ ພາເລດ PLOY-40W (mm): L697 × Wl, 110 × H998

  PLOY-40W ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິຕໍ່ພາເລດ: 244 ກິໂລ

  ນ້ ຳ ໜັກ ລວມຂອງ PLOY-40W ຕໍ່ພາເລດ: 294 ກິໂລ